busai laikas mokykla stotis tiltas

Alternative flash content

Requirements

          Ištrauka                                                                                                                   ĮREGISTRUOTA

                                                                                                                            JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

                                                                                                                                     2018 m. gegužės 21 d.

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

MOLĖTŲ AUTOBUSŲ PARKAS

ĮS T A T A I

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Molėtų autobusų parkas (toliau - Bendrovė)yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovės veiklos laikotarpis - neribotas.

4. Bendrovės finansiniai metai - sausio pirma diena - gruodžio trisdešimt pirma diena.

 

Registracija